საიტის მენიუ

სოციალური ქსელები

     

მთის ამბები / საქართველოს ამბები აცხადებს ვაკანსიებს

18:39 - 03 იანვარი 2023 hits 11228

საინფორმაციო რესურსების ქსელი პროექტებისთვის საქართველოს ამბები / მთის ამბები თბილისის ან/და კახეთის ოფისებში, სრული სამუშაო დატვირთვით აცხადებს ვაკანსიებს შემდეგ პოზიციებზე:

  • იურისტი - 2000-დან 2500 ლარამდე;
  • ბუღალტერი - 1500-დან 2000 ლარამდე;
  • პროდიუსერი - 2500-დან 3000 ლარამდე; 
  • ვიდეოოპერატორი - 2500-დან 3000 ლარამდე;
  • მემონტაჟე - 2000-დან 2500 ლარამდე;
  • მულტიმედია რეპორტიორი - საწყისი ანაზღაურება 2500 ლარი;
  • ვიდეოოპერატორის ასისტენტი/მძღოლი - 1500-დან 1800 ლარამდე;

ანაზღაურება მოცემულია გადასახადების ჩათვლით. ხელფასი განისაზღვრება კანდიდატის კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესაბამისად.

 

იურისტი

ძირითადი მოვალეობები: ორგანიზაციის საქმეებზე განცხადებების, საჩივრებისა და სარჩელების მომზადება და საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში, წარმომადგენლობის განხორციელება; რეგიონებში საველე სამუშაოების ჩატარება ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების იდენტიფიცირების მიზნით; პრობლემების გადასაწყვეტად ადვოკატირების კამპანიების დაგეგმვასა და განხორციელებაში აქტიური მონაწილეობა; სახელმწიფო უწყებების, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრებში მონაწილეობა, მედიასთან კომუნიკაცია; ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება, რომელიც დაკავშირებულია მისი საქმიანობის სფეროსთან.

მოთხოვნები: უმაღლესი იურიდიული განათლება; იურისტად მუშაობის გამოცდილება (სასურველია); საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობა სამოქალაქო ან საერთო სპეციალიზაციით (სასურველია); ინგლისური ენის სამუშაო დონეზე ცოდნა (მიიჩნევა უპირატესობად); გუნდური მუშაობის, კომუნიკაციის კარგი უნარები.

 

ბუღალტერი

მოთხოვნები: უმაღლესი განათლება ფინანსებში, ეკონომიკაში, ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების, საბუღალტრო პროგრამა Oris-ის, კომპიუტერული საოფისე პროგრამების, Excel-ის მაღალ დონეზე ცოდნა; ფინანსების სფეროში მუშაობის სულ მცირე 2 წლიანი გამოცდილება; ინგლისური ენის ცოდნა (სასურველია); საგადასახადო კანონმდებლობის ცოდნა; ორგანიზებულობა, დაგეგმვის, დროის ეფექტიანად მართვის, გუნდური მუშაობის, კომუნიკაციის კარგი უნარები.

მოვალეობები: შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა; ხელფასების დაანგარიშება, აღრიცხვა; ინვოისებისა და ანგარიშ-ფაქტურების მომზადება; საბანკო გადარიცხვების წარმოება; ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული სააღრიცხვო პოლიტიკისა და წესების მიხედვით, ყოველდღიური საბუღალტრო ოპერაციების დამუშავება და გატარება; საგადასახადო პორტალზე მუშაობა, დღგ-ის, საშემოსავლო, ასევე, ყოველწლიური მოგებისა და ქონების დეკლარაციების დოკუმენტების მომზადება და ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით საგადასახადო ორგანოებისთვის წარდგენა, სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებების შესრულება; ბუღალტრული/ფინანსური დოკუმენტების მიღება და შენახვა; დებიტორებისა და კრედიტორების აღრიცხვა და კონტროლი; კომპანიის საკუთრების ინვენტარიზაცია; ფინანსურ ნაწილზე დონორ ორგანიზაციებთან ანგარიშგება ქართულ და ინგლისურ ენებზე; სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვარტალური და წლიური ფორმების შევსება; ბუღალტრის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ამოცანების შესრულება.

 

პროდიუსერი

მოთხოვნები: ჟურნალისტად/რედაქტორად/პროდიუსერად მუშაობის სულ მცირე 3 წლის გამოცდილება; უმაღლესი განათლება ჟურნალისტიკის ან მომიჯნავე სფეროში; თხრობისა და წერის კარგი უნარები; მულტიმედია წარმოების გამოცდილება; სოციალური მედიის ცოდნა; ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (მიიჩნევა უპირატესობად);

ძირითადი მოვალეობები: ინფორმაციის წყაროებთან მუშაობა; ახალი ამბების, აქტუალური თემების მოძიება და დამუშავება; რეპორტიორების მართვა - წინასწარი დაგეგმვა, დავალებების მიცემა, თანამშრომლების ინსტრუქტაჟი; გადაცემების პროდიუსინგი; მულტიმედია მასალების რედაქტირება და დახვეწა.

ვიდეოოპერატორი

მოთხოვნები: ოპერატორად მედიაში მუშაობის სულ მცირე 3 წლის გამოცდილება; შემოქმედებითი ხედვა; გამოხატული ყურადღება დეტალების მიმართ; დრონის მართვის კარგი ცოდნა (მიიჩნევა უპირატესობად); ინგლისური ენის ცოდნა (მიიჩნევა უპირატესობად); კრეატიულობა, ენერგიულობა; ეფექტური კომუნიკაციის უნარები.

ძირითადი მოვალეობები: „საქართველოს ამბებისთვის“ და „მთის ამბებისთვის“ აქტუალურ საკითხებზე სიუჟეტების, რეპორტაჟების, გადაცემების გადაღების დაგეგმვა, გადაღება. საჭიროებისამებრ გადაცემების ჩაწერა საველე პირობებში; ნაკლებად გამოცდილი თანამშრომლების (უმცროსი ან/და სტაჟიორი ოპერატორების) ინსტრუქტაჟი.

 

მემონტაჟე

მოთხოვნები: მემონტაჟედ მედიაში მუშაობის სულ მცირე 3 წლის გამოცდილება; შემოქმედებითი ხედვა; გამოხატული ყურადღება დეტალების მიმართ; სამონტაჟო პროგრამა Adobe Premiere Pro-ს კარგი ცოდნა; სოციალური მედიის ცოდნა; ინგლისური ენის ცოდნა (მიიჩნევა უპირატესობად); კრეატიულობა, ენერგიულობა; ეფექტური კომუნიკაციის უნარები.

ძირითადი მოვალეობები: „საქართველოს ამბებისთვის“ და „მთის ამბებისთვის“ სიუჟეტების, რეპორტაჟების, გადაცემების მონტაჟი; ნაკლებად გამოცდილი თანამშრომლების (უმცროსი ან/და სტაჟიორი ოპერატორ-მემონტაჟეების) ინსტრუქტაჟი.

 

მულტიმედია რეპორტიორი

მოთხოვნები: რეპორტიორად ეთიკურ მედიაში მუშაობის სულ მცირე 3 წლის გამოცდილება (სასურველია ახალ მედიაში); უმაღლესი განათლება ჟურნალისტიკის ან მომიჯნავე სფეროში; თხრობისა და წერის კარგი უნარები; მულტიმედია წარმოების გამოცდილება (გადაღება, მონტაჟი); სოციალური მედიის ცოდნა; ინგლისური ენის ცოდნა; მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება.

ძირითადი მოვალეობები: საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე მულტიმედია რეპორტაჟების, სიღრმისეული და მოკვლევითი მასალების მომზადება; ინფორმაციის წყაროებთან მუშაობა; ინფორმაციის გამოთხოვა ადმინისტრაციული ორგანოებიდან, საინტერესო და საეჭვო ფაქტების გამოვლენა და შესწავლა.

 

ვიდეოოპერატორის ასისტენტი / მძღოლი

მოთხოვნები: ავტომობილის მართვის B კატეგორია; ავტომობილის მართვის სრულყოფილი უნარი (აუცილებელია); სულ მცირე სამწლიანი პრაქტიკული და ინტენსიური გამოცდილება (აუცილებელია); მოძრაობის წესებისა და საავტომობილო გზების კარგი ცოდნა თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში, განსაკუთრებით მთაში (აუცილებელია); კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.

ძირითადი მოვალეობები: კომპანიის კუთვნილი ავტომობილით თანამშრომლებისა და პროექტთან დაკავშირებული სხვა პირების ტრანსპორტირება თბილისსა და რეგიონებში; ავტომობილის გამართული ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლი; ავტომობილის მოვლა; საწვავის ხარჯის აღრიცხვა და ტრანსპორტირების უწყისის შევსება; საქართველოს ამბების / მთის ამბების გადამღები ჯგუფების დახმარება საველე და საოფისე სამუშაოებში;

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოგზავნოთ CV მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.   სათაურში აუცილებლად მიუთითეთ პოზიციის დასახელება, რაზედაც შემოგაქვთ განაცხადი. განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2023 წლის 25 იანვარი. გასაუბრების მიზნით მხოლოდ შერჩეულ პირებს დავუკავშირდებით. შესაძლოა, ონლაინგასაუბრება ჩაინიშნოს მითითებული ვადის ამოწურვამდე.

ვიდეოოპერატორის, მემონტაჟის და მულტიმედია რეპორტიორის პოზიციებზე კანდიდატებმა განაცხადს უნდა დაურთონ 2 ჟურნალისტური ნამუშევრის ბმული, რომელიც მათ მიერ არის მომზადებული (სიუჟეტი, რეპორტაჟი ან სხვა). იურისტმა და პროდიუსერმა განაცხადთან ერთად უნდა გამოგზავნონ მოკლე სამოტივაციო წერილი.

„საქართველოს ამბები“ (https://sakartvelosambebi.ge) დამოუკიდებელი, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ონლაინგამოცემაა, რომელიც მკითხველს სთავაზობს ფაქტებზე დაფუძნებულ, მიუკერძოებელ ახალ ამბებს, ანალიტიკური და საგამოძიებო შინაარსის მედიაპროდუქტს. „საქართველოს ამბებისთვის“ პრიორიტეტულია რეგიონების, მათ შორის, ოკუპირებული და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული მხარეების გაშუქება. გამოცემა ინფორმაციას ავრცელებს ოთხ ენაზე - ქართულად, სომხურად, აზერბაიჯანულად და ინგლისურად. რაც შეეხება „მთის ამბებს“ (https://mtisambebi.ge/) მაღალმთიან რეგიონებზე ფოკუსირებული ერთადერთი მედიარესურსია საქართველოში. „მთის ამბები“ ქმნის კონსტრუქციული ჟურნალისტიკის პირველ პრეცედენტს ქვეყანაში, ბოლომდე მიჰყვება თემებს და ცდილობს, თავისი ჟურნალისტური საქმიანობითა და აქტიური სამოქალაქო მობილიზებით, მოქალაქეებთან ერთად დაწყებული ადვოკატირების კამპანიებით, ცვლილებები გამოიწვიოს.

Mtisambebi.ge

„მთის ამბები“ დამოუკიდებელი საინფორმაციო ონლაინგამოცემაა. ვებგვერდს მართავს საინფორმაციო ცენტრების ქსელი.

საქართველოს ამბები

ვაკანსიები მთაში

თავში