საიტის მენიუ

სოციალური ქსელები

      

მთის ამბები / საქართველოს ამბები აცხადებს ვაკანსიებს

18:39 - 18 აგვისტო 2022 hits 6171

საინფორმაციო ცენტრების ქსელი პროექტებისთვის მთის ამბები / საქართველოს ამბები თბილისის და კახეთის ოფისებში, სრული სამუშაო დატვირთვით აცხადებს ვაკანსიებს შემდეგ პოზიციებზე:

  • პროექტის კოორდინატორი - 2000 ლარი (თბილისის ოფისი);
  • ბუღალტერი - 1700-დან 2000 ლარამდე (თბილისის ან/და კახეთის ოფისი);
  • მძღოლი/ვიდეოოპერატორის ასისტენტი - 1500 ლარი (თბილისის ან/და კახეთის ოფისი);
  • გრაფიკული დიზაინერი - 1700-დან 2000 ლარამდე (თბილისის ოფისი);
  • მულტიმედია რეპორტიორი - 2500 ლარი (თბილისის ოფისი);
  • რეპორტიორი - 1600 ლარი (თბილისის ან/და კახეთის ოფისი)
  • ვიდეოოპერატორი/მემონტაჟე - 3000 ლარი (თბილისის ოფისი);
  • მემონტაჟე - 1800 ლარი (თბილისის ოფისი);
  • აფხაზურენოვანი რეპორტიორი/თარჯიმანი - 1800 ლარი (თბილისის ოფისი);
  • ოსურენოვანი რეპორტიორი/თარჯიმანი - 1800 ლარი (თბილისის ოფისი);

ანაზღაურება განისაზღვრება კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესაბამისად და მითითებულია გადასახადების ჩათვლით.

 

პროექტის კოორდინატორი

ძირითადი მოვალეობები: პროექტით გათვალისწინებული ან/და ახალი აქტივობების დაგეგმვა და შესრულება (რეგიონებში მოსახლეობათან სამუშაო შეხვედრების ჩატარება; პრობლემების კვლევა, ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება; ადვოკატირების კამპანიების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობა; სათემო ორგანიზაციებთან მჭიდრო კომუნიკაცია და მათი განვითარების მხარდაჭერა; „მთის ამბების“ (Mtisambebi.ge) საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა.

მოთხოვნები: უმაღლესი განათლება (სასურველია იურიდიული); ქართულ ენაზე გამართულად მეტყველებისა და წერის კარგი უნარები; ინგლისური ენის კარგი ცოდნა (მიიჩნევა უპირატესობად); რეგიონების სპეციფიკის ცოდნა (მიიჩნევა უპირატესობად); კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; ავტომობილის მართვის B კატეგორია და მართვის კარგი გამოცდილება (მიიჩნევა უპირატესობად); გუნდური მუშაობისა და კომუნიკაციის კარგი უნარები.

 

ბუღალტერი

მოთხოვნები: უმაღლესი განათლება ფინანსებში, ეკონომიკაში; ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების, საბუღალტრო პროგრამა Oris-ის, კომპიუტერული საოფისე პროგრამების, განსაკუთრებით Excel-ის მაღალ დონეზე ცოდნა; ფინანსების სფეროში მუშაობის სულ მცირე 2 წლიანი გამოცდილება; ქართული და ინგლისური ენების კარგი ცოდნა; საგადასახადო კანონმდებლობის ცოდნა; ორგანიზებულობა, დაგეგმვის, დროის ეფექტიანად მართვის, გუნდური მუშაობის, კომუნიკაციის კარგი უნარები.

მოვალეობები: შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა; ხელფასების დაანგარიშება, აღრიცხვა; ინვოისებისა და ანგარიშ-ფაქტურების მომზადება; საბანკო გადარიცხვების წარმოება; ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული სააღრიცხვო პოლიტიკისა და წესების მიხედვით, ყოველდღიური საბუღალტრო ოპერაციების დამუშავება და გატარება; საგადასახადო პორტალზე მუშაობა, დღგ-ის, საშემოსავლო, ასევე, ყოველწლიური მოგებისა და ქონების დეკლარაციების დოკუმენტების მომზადება და ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით საგადასახადო ორგანოებისთვის წარდგენა, სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებების შესრულება; ბუღალტრული/ფინანსური დოკუმენტების მიღება და შენახვა; დებიტორებისა და კრედიტორების აღრიცხვა და კონტროლი; კომპანიის საკუთრების ინვენტარიზაცია; ფინანსურ ნაწილზე დონორ ორგანიზაციებთან ანგარიშგება ქართულ და ინგლისურ ენებზე; სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვარტალური და წლიური ფორმების შევსება; ბუღალტრის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ამოცანების შესრულება.

 

გრაფიკული დიზაინერი

ძირითადი მოვალეობები: მარკეტინგული აქტივობების, პროექტებისა და კამპანიებისთვის ვიზუალური მასალების შემუშავება; სოციალური მედიის არხებისთვის ყოველდღიური ვიზუალური მასალების მომზადება; ფოტოების დამუშავება; საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ფუნქციის შესრულება.

მოთხოვნები: გრაფიკული პროგრამების ცოდნა: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; Adobe premiere და After effects-ის გამოცდილება (მიიჩნევა უპირატესობად); გრაფიკული დიზაინერის პოზიციაზე სულ მცირე 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; ინგლისური ენის ცოდნა (მიიჩნევა უპირატესობად); კრეატიულობა, ენერგიულობა; ეფექტური კომუნიკაციის უნარები.

 

მძღოლი/ვიდეოოპერატორის ასისტენტი

მოთხოვნები: ავტომობილის მართვის B კატეგორია; ავტომობილის მართვის სრულყოფილი უნარი (აუცილებელია); სულ მცირე სამწლიანი პრაქტიკული და ინტენსიური გამოცდილება (აუცილებელია); მოძრაობის წესებისა და საავტომობილო გზების კარგი ცოდნა თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში, განსაკუთრებით მთაში (აუცილებელია); კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა; პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.

ძირითადი მოვალეობები: კომპანიის კუთვნილი ავტომობილით თანამშრომლებისა და პროექტთან დაკავშირებული სხვა პირების ტრანსპორტირება თბილისსა და რეგიონებში; ავტომობილის გამართული ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლი; ავტომობილის მოვლა; საწვავის ხარჯის აღრიცხვა და ტრანსპორტირების უწყისის შევსება; „მთის ამბების“ გადამღები ჯგუფის დახმარება საველე და საოფისე სამუშაოებში; „მთის ამბების“ (Mtisambebi.ge) საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა.

 

მულტიმედია რეპორტიორი

მოთხოვნები: ჟურნალისტად მუშაობის 1-3 წლიანი გამოცდილება (სასურველია ახალ მედიაში); უმაღლესი განათლება ჟურნალისტიკის ან მომიჯნავე სფეროში; თხრობისა და წერის კარგი უნარები; მულტიმედია წარმოების გამოცდილება; სოციალური მედიის ცოდნა; ინგლისური ენის ცოდნა (მიიჩნევა უპირატესობად); მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება.

ძირითადი მოვალეობები: საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე მულტიმედია, სიღრმისეული და მოკვლევითი მასალების მომზადება; ინფორმაციის წყაროებთან მუშაობა; ინფორმაციის გამოთხოვა ადმინისტრაციული ორგანოებიდან, საინტერესო და საეჭვო ფაქტების გამოვლენა და შესწავლა; საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლების ინსტრუქტაჟი; მულტიმედია მასალების რედაქტირება და დახვეწა.

ვიდეოოპერატორი/მემონტაჟე

მოთხოვნები: ოპერატორ/მემონტაჟედ მედიაში მუშაობის სულ მცირე 2 წლიანი გამოცდილება; შემოქმედებითი ხედვა; გამოხატული ყურადღება დეტალების მიმართ; სამონტაჟო პროგრამა Adobe Premiere Pro-ს კარგი ცოდნა; სოციალური მედიის ცოდნა; ინგლისური ენის ცოდნა (მიიჩნევა უპირატესობად); კრეატიულობა, ენერგიულობა; ეფექტური კომუნიკაციის და მაღალმთიან რეგიონებში მოგზაურობის/მუშაობის უნარები.

ძირითადი მოვალეობები: „მთის ამბებისთვის“ და „საქართველოს ამბებისთვის“ აქტუალურ საკითხებზე სიუჟეტების, რეპორტაჟების გადაღების დაგეგმვა, გადაღება, მონტაჟი. საჭიროებისამებრ გადაცემების ჩაწერა საველე პირობებში.

 

აფხაზურენოვანი ან/და ოსურენოვანი რეპორტიორი/თარჯიმანი

მოთხოვნები: აუცილებელია კანდიდატმა კარგად იცოდეს ქართული ენა და სრულყოფილად ფლობდეს აფხაზურ ან ოსურ ენას (სასაუბრო, წერითი, თარგმანი). საინფორმაციო ცენტრების ქსელი მზადაა შერჩეულ კანდიდატს დაეხმაროს ჟურნალისტური უნარების შეძენა-განვითარებაში, როგორიცაა თხრობის, წერისა და გადაღების ტექნიკები. პრიორიტეტი მიენიჭება კანდიდატს, რომელსაც აქვს მულტიმედია წარმოების გამოცდილება (გადაღებისა და მონტაჟის უნარები); სოციალური მედიის ცოდნა; ჟურნალისტად მუშაობის გამოცდილება; უმაღლესი განათლება ჟურნალისტიკის ან მომიჯნავე სფეროში.

ძირითადი მოვალეობები: „საქართველოს ამბების“ აფხაზურენოვანი ან ოსურენოვანი გამოცემისთვის საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე ახალი ამბების, მულტიმედია რეპორტაჟების მომზადება ქართულ-აფხაზურ ან ქართულ-ოსურ ენებზე; ინფორმაციის წყაროებთან მუშაობა; სხვა რეპორტიორების მიერ ქართულად მომზადებული მასალების თარგმნა/რედაქტირება აფხაზურ ან ოსურ ენაზე.

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოგზავნოთ CV და მოკლე სამოტივაციო წერილი მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.  სათაურში აუცილებლად მიუთითეთ პოზიციის და ოფისის დასახელება, რაზედაც შემოგაქვთ განაცხადი. განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2022 წლის 31 აგვისტო. დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნის ან/და გასაუბრების მიზნით მხოლოდ შერჩეულ პირებს დავუკავშირდებით.

Mtisambebi.ge

„მთის ამბები“ დამოუკიდებელი საინფორმაციო ონლაინგამოცემაა. ვებგვერდს მართავს საინფორმაციო ცენტრების ქსელი.

ვაკანსიები მთაში

თავში